Hei, jeg har ingen hjemmeside her for øyeblikket.

Send meg en e-post hvis du ønsker å komme i kontakt med meg.

 

 

Lenker av interesse for meg:

Sjekta
Hovedfagsoppgaven